Privacybeleid – Geldlenentop10.be

Privacybeleid

Geldlenentop10.be respecteert de privacy van alle bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u het contactformulier invult, vragen wij om uw naam, e-mailadres en vraag. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wanneer u een reactie plaatst op een blogartikel, vragen wij om uw naam, website (optioneel) en reactie. Deze gegevens worden gepubliceerd onder het desbetreffende artikel en zijn voor iedereen zichtbaar.

Cookies

Geldlenentop10.be maakt geen gebruik van cookies van derde partijen.

Vragen over privacybeleid

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geldlenentop10.be is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Geldlenentop10.be.

Wijzigingen

Geldlenentop10.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.